Saturday, April 2, 2011

Huraikan adat masyarakat yang diamalkan di Thailand

Huraikan adat masyarakat yang diamalkan di Thailand.

Masyarakat tempatan di Thailand sudah memiliki satu sistem masyarakat yang tersusun sebelum abad ke-19 dan hidup berasaskan hukum adat yang menjadi garis panduan dalam kehidupan seharian. Umumnya adat dapat ditakrifkan sebagai amalan sesuatu masyarakat secara turun-temurun dan merupakan satu peraturan yang harus dipatuhi. Terdapat pelbagai adat yang diamalkan oleh masyarakat Thailand.

Masyarakat Thailand mengamalkan adat menghadap raja. Rakyat Thailand mempercayai unsure ketuhanan yang dimiliki oleh pemerintah membolehkan pemerintah disanjung dan menganggap bahawa raja Thailand mempunyai yang paling mulia dan dianggap suci. Rakyat dilarang menatap muka raja. Malah sesiapa yang menatap muka raja akan dijatuhkan hukuman dengan membutakan matanya.

Rakyat mengamalkan amalam menyembah raja secara bersujud sebagai penghormatan dan taat setia kepada raja. Rakyat diarahkan merangkak masuk dan berada dalam keadaan meniarap ketika menghadap raja. Amalan ini seterusnya dihapuskan oleh Raha Chulalongkorn. Perubahan ini adalah untuk memperbaiki kebajikan rakyatnya.

Masyarakat Thailand mengamalkan adat menjual isteri dan anak. Menurut adat ini, seorang bapa mempunyai hak mutlak ke atas isteri dan anak-anaknya dan dilihat sebagai symbol kekayaan yang dimilikinya. Isteri dan anaknya boleh dijual untuk dijadjikan hamba. Walau bagaimanapun adat ini telah dihapuskan oleh Raja Mongkut.

Pengaruh agama Buddha amat kuat di Thailand. Hal ini dapat dilihat dengan terbinannya 50000 buah kuil. Melalui sami-sami Buddha inilah, negara Thailand berhubungan dengan adat istiadat jajahan India. Mislanya, pakaian beradat di negeri Thai seperti pakaian Panong. Pakaian panong ini ialah sehelai kain yang dililit di bahagian bawah badan dan dimasukkan di celah kaki seperti kain dhoti di India. Pakaian ini dipakai oleh orang lelaki dan perempuan di Thailand.

Sesungguhnya adat telah mencorakkan cara hidup sesebuah masyarakat. Perbezaan adat melambangkan perbezaan budaya dalam sesebuah masyarakat dan secara tidak langsung melambangkan budaya sesuatu bangsa. Namun demikian dengan kedatangan pengaruh luar sedikit sebanyak telah memperkayakan lagi adat tempatan.

3 comments: